Na tej strani najdete predstavitve vsebin mentorjev CoderDojoSi. Kratke, ~15-minutne predstavitve spremljajo naš stalni program. Za vprašanja, predloge, pripombe, popravke smo vam na voljo na na info(afna)coderdojo(pika)si ali ekipa(afna)coderdojo(pika)si.

Pripravo verzioniranih predstavitev priporočamo v plain text formatu, podprtih z enim od naslednjih orodij: Remark, Landslide, Deck.js, Fathom.js, Shower, Slippy, POW, Slides, CSSS, Impress.js, Jmpress.js, Reveal.js.

Razlog za uporabo tekstovnih orodij in ne LibreOffice Impress, MS Powerpoint ali Prezi je ta, da predstavitve verzionirane hranimo na GitHubu, kar pomeni, da vsako predstavitev popravljamo in dopolnjujemo, tako ima vsaka predstavitev svojo implicitno verzijo.